Rebasing

Wanneer er onder uw prothese voedsel komt of los zit, is het verstandig om een nieuwe laag (een rebasing) onder uw prothese aan te laten brengen, zodat de prothese weer beter aansluit en uw kaak minder belast wordt.