Vergoedingen

Volledige protheses worden eens in de 5 jaar gedeeltelijk vergoed vanuit de basis verzekering van uw zorgverzekering. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van uw verzekering. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. Reparaties en rebasingen (opvullingen) van volledige protheses worden ook groot en deels vanuit de basis verzekering vergoedt. Let wel altijd op dat het eigen risico wel wordt aangetast. Gedeeltelijke protheses worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet u een aanvullende tandarts verzekering hebben. Hoe hoog deze vergoeding zal zijn hangt af van uw verzekering. Neem ook hiervoor altijd even contact op met uw zorgverzekeraar. Dit geld ook voor reparaties en rebasingen van gedeeltelijke protheses. Bij vragen kunt u ons gerust bellen.