Disclaimer – Copyright Tandtechniek Stationsveste

De voorwaarden van deze disclaimer/copyright, zijn van toepassing op de websites van tandtechniekstationsveste.nl en tandtechnieksteenwijk.nl. Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer/copyright.

Gebruik van de websites:
De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel wij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze websites kan Tandtechniek Stationsveste niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tandtechniek Stationsveste garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zal functioneren. Tandtechniek Stationsveste wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten:
Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op- of via deze websites aangeboden producten of diensten, door Tandtechniek Stationsveste worden aanbevolen. Tandtechniek Stationsveste aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Tandtechniek Stationsveste. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Tandtechniek Stationsveste niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit en/of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op onze websites wordt per situatie door Tandtechniek Stationsveste zelf beoordeeld.

Copyright:
Tandtechniek Stationsveste behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot/op deze websites aangeboden informatie zoals teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandtechniek Stationsveste en/of toestemming van rechthebbende.

Wijzigingen:
Tandtechniek Stationsveste behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer/copyright ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of deze websites en informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer/copyright is gewijzigd.

Toepasselijk recht:
Op deze websites en de disclaimer/copyright is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van, of in verband met deze disclaimer/copyright zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank der Nederlanden.