Privacy verklaring

Tandtechniekstationsveste.nl en tandtechnieksteenwijk.nl zijn websites van Tandtechniek Stationsveste. Tandtechniek Stationsveste verplicht zich tot de wettelijke bepalingen welke betrekking hebben op de wet privacy- en persoonsbescherming.

Tandtechniek Stationsveste is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens en zal deze niet verstrekken en/of verkopen aan derden, of gebruiken voor andere doeleinden uitsluitend dan waarvoor deze zijn bedoelt.

Vragen
Voor vragen met betrekking tot onze privacy verklaring kunt u zich wenden tot info@tandtechniekstationsveste.nl of door te bellen met Tandtechniek Stationsveste: +31 (0)521 522651.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Tandtechniek Stationsveste kan persoonsgegevens over u en/of uw bedrijf verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tandtechniek Stationsveste, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan Tandtechniek Stationsveste verstrekt. Tandtechniek Stationsveste kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Tandtechniek StationSveste gegevens nodig heeft
Tandtechniek Stationsveste verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tandtechniek Stationsveste uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Tandtechniek StationSveste gegevens bewaart
Tandtechniek Stationsveste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Tandtechniek Stationsveste verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de websites van Tandtechniek Stationsveste worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tandtechniek Stationsveste gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Tandtechniek Stationsveste maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan Tandtechniek Stationsveste te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tandtechniek Stationsveste heeft hier geen invloed op. Tandtechniek Stationsveste heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tandtechniekstationsveste.nl. Tandtechniek Stationsveste zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Tandtechniek Stationsveste neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tandtechniek Stationsveste verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@tandtechniekstationsveste.nl.